צינור זכוכית חלופי לכלי בדיקת משאבה

£5.95 (לא כולל מע"מ. מס ערך מוסף)

תיאור

החלף צינור מבחן מכויל עבור כל הגרסאות של כלי הבדיקה למשאבה.

המוצר חקירה