חצוצרות מת"ק

תיאור

אנא עיין בסעיף מדור חצוצרה לפריצות רגילות של DCOE, או כאן חצוצרות מסוג רדיוס מלא.

המוצר חקירה